Gebiedsontwikkeling

Franekeradeel-Harlingen

De gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen behelst meerdere projecten die ervoor zorgen dat het gebied leefbaar blijft, voor nu en voor later. In het Inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen staan de (herstel)maatregelen beschreven die we de komende jaren uitvoeren.

Aanleiding gebiedsontwikkeling

Door gas- en zoutwinning daalt de bodem in het gebied Franekeradeel-Harlingen. Samen met klimaatveranderingen zorgt dat voor problemen bij de waterafvoer en bij de landbouw. Het is daarom nodig om maatregelen te treffen. In opdracht van provincie Fryslân voert de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen deze maatregelen uit.

Informatie

Graag houdt de bestuurscommissie u op de hoogte van de voortgang van het project en van de werkzaamheden. De afgelopen jaren is gewerkt aan de voorbereiding daarvan en in 2015 zijn de eerste werkzaamheden in het veld gestart. De bestuurscommissie werkt het plan in fasen uit, dat duurt tot ongeveer 2022.

Op de projectpagina vindt u alle maatregelen uit het inrichtingsplan met daarbij een korte uitleg. Daarboven staat een interactieve maatregelenkaart waarop alle projecten met nummers aangegeven zijn. Bij ‘vragen en antwoorden’ vindt u de meest gestelde vragen over de gebiedsontwikkeling.

Heeft u een vraag?

Neem dan gerust contact met ons op!

[Download niet gevonden]