Aanvraagperiode drainage verlengd

Nu het proces voor de verkaveling van landbouwpercelen in volle gang is, blijkt dat het aantal aanvragen voor drainage terugloopt. […]

13-05-2019 | Meer lezen

Nieuwe brug bij Dongjum is klaar

Afgelopen winter is door aannemer Haarsma infra & milieu BV hard gewerkt aan de bouw van de nieuwe, verhoogde brug […]

13-05-2019 | Meer lezen

Hoe gaat het met de verkaveling?

Van 6 februari t/m 19 maart 2019 lag het ontwerpplan voor ruiling van gronden in het gebied Franekeradeel-Harlingen, ter inzage […]

13-05-2019 | Meer lezen

Nieuwe informatiekrant is uit

De nieuwe informatiekrant is uit. En mocht u hem niet in de bus hebben gehad, dan leest u hier gewoon […]

25-02-2019 | Meer lezen

Spannende tijd voor grondeigenaren en -pachters

Het ontwerp ruilplan ligt vanaf 6 februari ter inzage Van 6 februari t/m 19 maart 2019 kunnen grondeigenaren en -pachters […]

19-02-2019 | Meer lezen