Organisatie

De provincie Fryslân is opdrachtgever van het project. De bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen voert het project in opdracht van de provincie uit. Verder zijn betrokken:

 LTO NoordNAV
 Friese milieu federatie
Harlingen
Dorpsbelangen Franekeradeel
 Frisia ZoutVermilion