Bestuurscommissie

De bestuurscommissie heeft de opdracht van de provincie gekregen om het inrichtingsplan Franekeradeel-Harlingen uit te voeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, werkt de bestuurscommissie nauw samen met agrariërs, omwonenden, overheden en private partijen. We stellen de bestuurscommissie graag aan u voor. Vragen aan de leden kunt u stellen via het contactformulier.

Van links naar rechts: Hepke Bijma (voorzitter), Caroline de Pee (namens gemeente Waadhoeke & Harlingen), Durk van Tuinen (namens Frisia Zout BV), Wim Wassenaar (namens LTO), Gerben van der Mei (namens de Federatie van dorpsbelangen Franekeradeel), Margriet de Heer (namens de Friese Milieu Federatie), Jan van Weperen (namens Wetterskip Fryslân)