Het project

Voor de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen is een inrichtingsplan gemaakt waarin (herstel)maatregelen staan beschreven die we de komende jaren uitvoeren. Door deze maatregelen zorgen we ervoor dat het gebied leefbaar blijft voor bewoners, ondernemers en recreanten.

Digitale kaart

De kaart bovenaan deze pagina is interactief. Klikt u op een groen vlakje, dan krijgt u te zien welke maatregel we op die plek uitvoeren. Klikt u op ‘more’, dan komt u op de pagina waar aanvullende informatie staat, zoals wat de maatregel precies inhoudt, de verwachte uitvoering en afronding van de werkzaamheden.

Welke (herstel)maatregelen treffen we?

Om ervoor te zorgen dat het gebied leefbaar blijft zijn er binnen vijf thema’s (herstel)maatregelen: landbouw, water, recreatie, leefbaarheid en natuur. Deze zijn te herkennen aan onderstaande iconen.

Landbouw

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan zijn de (herstel)maatregelen die we treffen voor de landbouw. Samen met agrarisch ondernemers bekijken we hoe we de grond mogelijk opnieuw kunnen verdelen, dat heet ruilverkaveling. Ook is het nodig om op sommige plekken extra drainage aan te leggen. Daarmee wordt het water uit de bodem onttrokken, zodat de grond goed blijft om het te bewerken.


Water

Er komen nieuwe gemalen in het gebied, waardoor er een verbeterde waterhuishouding ontstaat. We verbreden vaarten en sloten en we zorgen ervoor dat er voldoende plekken zijn waar we water kunnen opvangen als er plotseling in korte tijd veel regen valt.


Recreatie

In het gebied hogen we een aantal bruggen op, zodat toeristen en recreanten goed door het gebied kunnen varen.


Leefbaarheid icoon
Leefbaarheid

In het kader van leefbaarheid zijn voor de dorpen Sexbierum, Wijnaldum, Oosterbierum en Tzummarum plannen gemaakt om de dorpskern te verbeteren. In Wijnaldum is in 2015 de dorpskern vernieuwd, waardoor het weer een mooie authentieke uitstraling heeft. Elk dorp maakt daarvoor een eigen plan, dat doet de gemeente in nauwe samenwerking met bewoners.


Natuur icoon
Natuur

Ook de natuur maakt deel uit van het maatregelenpakket. Denk daarbij aan het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (NVO’s) en het aanleggen van vispassages. Zo zorgen we ervoor dat het gebied voor mens en dier leefbaar blijft.


Maatregelen uit het inrichtingsplan:

Dongjum: herstel gemeentelijke brug

Leefbaarheid icoonWater icoon

Meer lezen

Erf- en laanbeplanting

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Fietspaden

Recreatie icoon

Meer lezen

Gemaal ‘De Mieden’

Water icoon

Meer lezen

Herbaijum, nieuw gemaal

Water icoon

Meer lezen

Herbaijum, voetpad onder brug

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Inrichten waterbergingsgebieden

Water icoon

Meer lezen

Kaden verhogen

Water icoon

Meer lezen

Minnegeasterfeart, afsluitkunstwerk

Water icoon

Meer lezen

N384 Nieuwe provinciale brug

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Meer lezen

NVO’s en onderhoudsdammen

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Oeverbescherming

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Oosterbierum centrumplan

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Oosterbierum landbouwwegen

Landbouw icoon

Meer lezen

Plangebied: aanbrengen duikers

Water icoon

Meer lezen

Tzummarum, herstel landbouwbrug

Landbouw icoonWater icoon

Meer lezen

Vispassages

Natuur icoonRecreatie icoonWater icoon

Meer lezen

Watersysteem: aanpassing watergangen

Water icoon

Meer lezen

Watersysteem: natuurvriendelijke oevers

Natuur icoonWater icoon

Meer lezen

Watersysteem: watergangen

Water icoon

Meer lezen

Wijnaldum, dorpsreconstructie

Leefbaarheid icoon

Meer lezen

Wijnaldum, kluun, kano en vispassage

Recreatie icoonWater icoon

Meer lezen