Uitvoering maatregelen bij Herbaijum gestart

De uitvoering van de watermaatregelen bij Herbaijum start deze maand. Het meeste werk vindt plaats in 2020, een deel in 2021. Het gaat om maatregelen voor verbetering van de waterbeheersing, maar ook om werk aan en rond de haven in het dorp.

Waterwerk

Aannemer Westra BV uit Franeker gaat de komende tijd aan de slag met de maatregelen. Het gaat dan onder andere om het verbreden van vaarten en sloten, het ophogen van kades en het ophogen van twee kleine bruggetjes die over een vaart liggen. Zo blijft er voldoende ruimte voor bootjes om eronderdoor te gaan. Ook gebeurt er van alles rond de haven van Herbaijum. De walbeschoeiing wordt vernieuwd en er komt een inlaat (een buis die water de haven inlaat). Daarnaast zijn er maatregelen om in een aantal huizen die langs het water staan, de kruipruimtes droog te houden.

Later van start

Het plan was dat de uitvoering na de zomer van 2019 zou starten. Door de stikstofproblematiek kon dat niet. Het werk zou voor teveel stikstofneerslag zorgen en een negatief effect op het Waddengebied (Natura 2000-gebied) hebben. Het  idee was om te wachten op landelijk stikstofbeleid. Ondertussen is er een nieuwe berekening gemaakt. Eerst werd gerekend met de standaardnorm voor stikstofuitstoot door machines, maar de machines die aannemer Westra gebruikt stoten veel minder stikstof uit. Hierdoor is er geen negatief effect op het Natura 2000-gebied: het werk kan dus van start. Aannemer Westra, adviesbureau Sweco en Wetterskip Frysl├ón houden de omwonenden en betrokkenen bij deze werkzaamheden op de hoogte over de planning van de maatregelen.

Dorpshaven Herbaijum
Het haventje van Herbaijum.